AKREDITACIJA: prijavni formular - Malomfestival 2017

Preduslov za dobijanje akreditacije je da se popuni formular u potpunosti.

Molimo za Vaše podatke!

Tip medija *

Podaci o kontakt osobi

Podaci o osobama koji se akredituju (maksimalno 2 osobe po mediji)

Objave u vezi manifestacije

Prethodne objave o manifestaciji su preduslov za dobijanje akreditacije. Bez prethodne objave, prijava za akreditaciju će biti nevažna.

Molimo da pres kliping pošaljete na adresu wemsical.serbia@gmail.com.

Kontakt